Chính sách bảo mật

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ và hiểu nội dung sau đây.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Các loại thông tin có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin về sở thích cá nhân.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu.
  • Gửi thông tin cập nhật, bản tin hoặc thông tin quảng cáo mà bạn có thể quan tâm.
  • Tương tác với bạn và giải quyết câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đã thực hiện các biện pháp an ninh thích hợp để đảm bảo tính bảo mật của nó.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp luật hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc của người khác.

5. Quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Liên hệ với chúng tôi để thực hiện các yêu cầu này.

6. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

7. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [địa chỉ email hoặc số điện thoại liên hệ].

Toàn Cảnh 360 Dự Án Đăng ký tư vấn Messenger Zalo Điện thoại
Chat Zalo Số Điện Thoại

    ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN

    Vui lòng điền thông tin để chúng tôi có thể gửi thông tin báo giá


    Bạn đang quan tâm